ازسوي عضو تيم مذاكره كننده هسته‌اي:

اظهارات نبويان مبني بر پرداختن به بحث موشكي در مذاكرات تكذيب شد

سیاسی

يك عضو تيم مذاكره كننده هسته‌اي اظهارات يك نماينده مجلس مبني بر توافق براي پرداختن به بحث موشكي در مذاكرات را تكذيب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، یک عضو تیم مذاكره كننده هسته اي كشورمان  اظهارات نبویان نماينده مجلس شوراي اسلامي در مورد توافق تيم مذاكره كننده هسته اي براي پرداختن به بحث موشکي در مذاكرات را ناصحيح دانست.

وی ضمن رد این اظهارنظر گفت: اينگونه سخنان در چار چوب موارد تهدید زاي جدی براي امنيت  ملی كشور تلقي مي‌شود.

خواندنی از سراسر وب