بودجه نظارت و بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران از کجا می آید؟

ایرنا نوشت:

رادیو صدای آلمان گزارش داد: در پی درخواست یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شماری از کشورهای جهان وعده داده اند برای پیشبرد نظارت آژانس بر برنامه اتمی ایران کمک مالی خواهند کرد.

این رسانه ادامه داده است: آمانو گفته است برای پیشبرد نظارت بر فعالیت اتمی ایران به چهار میلیون و 600 هزار یورو افزایش بودجه نیاز دارد.

او از کشورهای عضو خواسته که منابع مالی لازم را هرچه سریع تر تامین کنند تا بتوان اطمینان حاصل کرد که روند همکاری و بررسی تاسیسات اتمی ایران به روال فعلی ادامه می یابد.

جلسه آژانس برای جمع آوری مبلغ مورد درخواست پشت درهای بسته برگزار شد. اکنون حتی کشورهایی برای تامین نیازهای مالی آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشگام شده اند که در مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی نقش و حضوری مستقیم نداشته اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از محافل دیپلماتیک گزارش داد که نروژ تامین بیش از یک میلیون یورو از مبلغ مورد نظر را تقبل کرده است.

هلند نیز اعلام کرده که با پرداخت 100 هزار یورو در افزایش بودجه آژانس سهیم خواهد شد.

آمریکا و انگلیس که در مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی حضوری مستقیم داشته اند نیز بدون ذکر جزییات در مورد حجم کمک های مالی وعده داده اند که پوشش بخشی از هزینه ها را تقبل کنند.

بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز وعده شماری از کشورها برای تامین مبلغ مورد نیاز به منظور تضمین ادامه بازرسی و نظارت بر فعالیت اتمی جمهوری اسلامی نمایانگر اهمیت سیاسی تلاش هایی است که برای پایان دادن به اختلاف 12 ساله بر سر برنامه اتمی ایران جریان دارد.

لارا کندی نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در این ارتباط بر آمادگی کشورش در سهیم شدن در تأمین بودجه اضافه آژانس تاکید کرد.

 

45231

 

کد N625843