معترضان نیویورکی برای پلیس آمریکا سوت زدند

واحد مرکزی خبر نوشت:

معترضان آمریکایی جمعه در دومین موج اعتراضات بر ضد کشته شدن یک مرد سیاه پوست بیگناه توسط یک پلیس سفید پوست تظاهرات کردند و مقابل مراکز پلیس در نقاط مختلف شهر نیویورک «سوت» زدند.
در هارلم حدود 30 معترض مقابل مجتمعهای مسکونی که گفته می شود بدرفتاری پلیس در آن شایع است تجمع کردند و پس از آن مقابل مرکز پلیس محلی حضور پیدا کردند و اقدام به سوت زدن کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک ، کوین لی 59 ساله که این تظاهرات اعتراض آمیز را سازماندهی کرده است گفت :« ما به اینجا آمده ایم چرا که در این منطقه یعنی مجتمعهای مسکونی به صورت معمول با مردم بدرفتاری می شود.»
شبکه «زندان گروهی را متوقف کنید» که اعتراضات مشابهی را در منطقه های برانکس و کوئینز سازماندهی کرده است اعلام کرد :« طرح ما این است که بر ضد نیروهای قاتل پلیس سوت بزنیم. در مناطق بسیاری وحشی گری پلیس را شاهد بوده ایم.»
سوت زدن بخشی از موج اعتراضاتی است که از هفته گذشته یعنی زمانی که هیئت منصفه تصمیم گرفت دانیل پانتالیو نیروی پلیس را به علت خفه کردن اریک گارنر در ژوئیه گذشته مورد اتهام قرار ندهد ، نیویورک را فرا گرفته است.
با وجود اینکه شمار کسانی که در این تظاهرات شرکت کردند کم بوده و همچنین شمار بازداشت شدگان کاهش یافته است اما نظرسنجی که نتیجه آن جمعه منتشر شد نشان می دهد بسیاری از ساکنان نیویورک معتقدند عدالت در خصوص مرگ گارنر اجرا نشده است.
پیش از این همزمان با حضور هزاران گردشگر در میدان «تایمز» ، معترضان با کاغذهایی اسامی بیش از 100 نفری را که برگزار کنندگان گفتند قربانی خشونت پلیس هستند بالا بردند.
این تظاهرکنندگان هنرمندان اعضای گروه موسوم به «ساکت نخواهیم بود» هستند که مقر آن در بروکلین است.
در منهتن جنوبی بیش از 100 نفر مقابل شواری این شهر تجمع کردند و برخی از آنها با دست داشتن پارچه نوشته هایی پایان خشونت پلیس را خواستار شدند.

5252

کد N625438