یک عضو تیم مذاکره‌کننده ایران مطرح کرد؛

ناصحیح بودن اظهارات یکی از نمایندگان درباره توافق تیم مذاکره‌کننده برای پرداختن به بحث موشکی

سیاست خارجی

این گونه سخنان در چارچوب موارد تهدیدزای جدی برای امنیت ملی كشور تلقی می‌گردد.

یک عضو تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای كشورمان توافق در خصوص بحث موشکی در مذاکرات را ناصحیح دانست. 

به گزارش ایلنا، یک عضو تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای كشورمان اظهارات سیدعباس نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد توافق تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای برای پرداختن به بحث موشکی در مذاكرات را ناصحیح دانسته و ضمن رد آن اظهار داشت: این گونه سخنان در چارچوب موارد تهدیدزای جدی برای امنیت ملی كشور تلقی می‌گردد.

کد N625427