اعتصاب کارگران ایتالیایی در اعتراض به قوانین جدید کار

سیاسی

یک رسانه غربی از اعتصاب هزاران کارگر ایتالیایی در اعتراض به قوانین جدید کار در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از اعتصاب هزاران کارگر ایتالیایی در اعتراض به قوانین جدید کار در این کشور خبر داد که از سوی "ماتئو رنتسی" نخست‌وزیر ایتالیا مطرح شده و امکان اخراج ساده‌ تر افراد و استخدام اعضای جدید را فراهم می کند.

این اعتصاب درحالیست که رنتسی این طرح را با هدف حرکت در مسیر بهبود وضعیت اشتغال جوانان ایتالیایی به ویژه جوانان و نجات کشور از رکود اقتصادی توصیف کرده است.

گفته می شود بخشی از بودجه سال 2014 میلادی ایتالیا کاهش حقوق کارکنان دولتی را شامل می شود و همین امر سبب اعتراض کارکنان شده است.

ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا محسوب می شود و بروز بحران در آن و متوقف ماندن طرح ریاضت اقتصادی در این کشور می تواند به اقتصاد اروپا ضربه بزند.