تمدید قرارداد خرید نفت چین از ایران

نسیم آنلاین نوشت:

شرکت چینی قرارداد خرید نفت از ایران را تمدید کرد.

این شرکت دولتی چینی قرارداد خرید روزانه ۲۴۰ هزار بشکه نفت از ایران را منعقد کرده بود که با تمدید قرارداد تا سال ۲۰۱۵ به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد.

چین در ۱۰ ماه نخست سال جاری ۵۴۷ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده است.

 

23231

 

کد N625202