امیرعبداللهیان مطرح كرد:

انتقاد ایران از نقش عربستان در کاهش قیمت نفت

سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران با حکمت، درایت و اقتدار از امنیت و اقتصاد ملی خود قویاً صیانت خواهد کرد اما منطقه استراتژیک ما که شاهد خطاهای راهبردی در حوزه امنیت منطقه و استفاده ابزاری از تروریسم بوده است تحمل خطاهای راهبردی جدید را نخواهد داشت.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه همراهی نکردن عربستان سعودی در جلوگیری از کاهش قیمت نفت را با روح حاکم بر گفت‌وگوهای دیپلماتیک تهران و ریاض در تعارض جدی دانست.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر سیاست، اقتصاد و امنیت را سه مقوله بهم پیوسته در دنیای معاصر دانست و افزود: مبارزه با تروریسم و داعش که این روزها با تأخیر اما به درستی مورد توجه عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه قرار گرفته است بدون توجه به مذاکرات دیپلماتیک و تبعات ناشی از کاهش قیمت نفت بر وضع منطقه خطای راهبردی جدیدی است که همه منطقه از آن ضرر خواهند کرد و صرفاً بیگانگان از آن سود می‌برند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با حکمت، درایت و اقتدار از امنیت و اقتصاد ملی خود قویاً صیانت خواهد کرد اما منطقه استراتژیک ما که شاهد خطاهای راهبردی در حوزه امنیت منطقه و استفاده ابزاری از تروریسم بوده است تحمل خطاهای راهبردی جدید را نخواهد داشت.

کد N625162