رجبی دوانی در نشست انصار حزب‌الله سخنرانی می‌کند

سیاست داخلی

قرار است رجبی‌دوانی در این جلسه درباره نرمش قهرمانانه در سیره امام حسن مجتبی(ع) به سخنرانی بپردازد.

جلسه هفتگی انصار حزب الله یکشنبه ۲۳ آذر با سخنرانی محمدحسین رجبی دوانی استاد دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، جلسه هفتگی انصار حزب‌الله روز یکشنبه 23 آذر با سخنرانی محمدحسین رجبی‌دوانی استاد دانشگاه برگزار خواهد شد.

قرار است رجبی‌دوانی در این جلسه درباره نرمش قهرمانانه در سیره امام حسن مجتبی(ع) به سخنرانی بپردازد.

این نشست از ساعت 15:30 تا 17 در خیابان جمهوری اسلامی خیابان 12 فروردین‌جنوبی خیابان شهید کمال‌زاده پلاک 21 برگزار می‌شود.

کد N624939