جهان در هفته‌ای که گذشت به روایت عکسهای منتخب رویترز

کد N624889