در بیانیه‌ای صورت گرفت:

حمایت جنبش غیرمتعهد از نظارت آژانس بر اجرای توافق ژنو‎

سیاست خارجی

جنبش غیرمتعهد در بیانیه‌ای در نشست فوق العاده شورای حکام که به منظور تامین منابع مالی نظارت آژانس بر اجرای توافق ژنو در مدت هفت ماه تمدید مذاکرات ایران و 1+5 روز پنج شنبه برگزار شد، در حمایت از برنامه اقدام مشترک، دیپلماسی و گفت وگو را تنها راه حل موضوع هسته ای ایران دانست.

جنبش غیرمتعهد در بیانیه‌ای در نشست فوق العاده شورای حکام که به منظور تامین منابع مالی نظارت آژانس بر اجرای توافق ژنو در مدت هفت ماه تمدید مذاکرات ایران و 1+5 روز پنج شنبه برگزار شد، در حمایت از برنامه اقدام مشترک، دیپلماسی و گفت وگو را تنها راه حل موضوع هسته ای ایران دانست.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

1- جنبش غیرمتعهد مایل است مراتب تشکر خود را از آقای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بخاطر گزارش وی در خصوص نظارت و راستی آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تمدید برنامه اقدام مشترک مندرج در سند GOV/2014/62 ابراز کند.

2- جنبش غیر متعهد موضع اصولی خود مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته ای ایران می باشد، را تصریح می کند. جنبش غیرمتعهد همه کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت در این راستا، تشویق می کند.

3- جنبش غیرمتعهد مجددا از برنامه اقدام مشترک که بین ایران و EU3+3 در تاریخ 24 نوامبر 2013 در ژنو (مندرج در سندهای INFCIRCs/855 & 856) استقبال می کند و اعتقاد دارد که این برنامه به حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران مساعدت خواهد کرد.

4- جنبش غیرمتعهد توجه می کند که آژانس یک نقش اساسی برای نظارت و راستی آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک دارد و بنا بر این از نقش آژانس در این زمینه حمایت می کند.

5- جنبش غیرمتعهد در پی گزارش مدیر کل به شورای حکام، به شکل مقتضی، در مورد اجرای اقدامات ذی ربط هسته ای برنامه اقدام مشترک، آن گونه که تمدید گشته، است.

کد N624661