افزایش تجاوز جنسی در شمال افغانستان در سال جاری

سیاسی

رسانه ها از افزایش تجاوز جنسی در شمال افغانستان در سال جاری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبر افغان، بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان تنها در هشت ماه گذشته سال جاری ۱۳ مورد تجاوز جنسی علیه کودکان و زنان در شمال افغانستان ثبت شده است.

قاضی سید محمد سامع رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان ضمن محکوم کردن تجاوز جنسی از افزایش ۳۰ درصدی خشونت علیه زنان و کودکان در شمال این کشور ابراز نگرانی کرد.

وی افزود در هشت ماه نخست سال گذشته ۵۰۷ مورد خشونت در شمال افغانستان ثبت شده و آمار خشونت ها در هشت ماه گذشته به ۶۶۰ مورد رسیده است.

مقامات افغان فقر و مشکلات گسترده اقتصادی، بی سوادی و ناآگاهی از حقوق زنان و کودکان را از جمله عوامل عمده خشونت علیه زنان و خشونت های جنسی علیه کودکان معرفی کردند.