رویترز:

شبه نظامیان چچنی در درگیری های اوکراین شرکت دارند

سیاسی

یک خبرگزاری غربی از حضور شبه نظامیان چچنی در درگیری های نظامی ارتش اوکراین و جدایی طلبان مناطق شرقی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شماری از شبه نظامیان چچنی در نبرد جدایی طلبان شرق اوکراین با ارتش این کشور حضور دارند. این افراد در هر دو طرف جبهه و به نفع آنها سلاح به دست گرفته اند. بر این اساس حدود 300 نفر از این شبه نظامیان در منطقه دونتسک حضور داشته و با جدایی طلبان طرفدار روسیه همکاری می کنند.

به گفته سرکرده این شبه نظامیان، آنها تجارب جنگی 20 ساله خود را در اختیار جدایی طلبان قرار می دهند. بر این اساس بیشتر این افراد، کهنه سربازانی هستند که پیش از این در درگیری های منطقه قفقاز حضور داشته اند. طی سال های دهه 1990 روسیه در این منطقه دو جنگ علیه شبه نظامیان به راه انداخت که در نهایت "رمضان قدیروف" با حمایت مسکو در چچن به قدرت رسید.

این در حالی است که شمار دیگری از شبه نظامیان در جبهه مخالف و به نفع ارتش اوکراین وارد میدان شده اند. حضور این شبه نظامیان موجب شده وضعیت بحرانی اوکراین بیش از گذشته پیچیده شود.