سنای فرانسه شناسايي کشور فلسطین را تایید کرد

سیاسی

مجلس سنای فرانسه پیشنهاد شناسايي کشور فلسطین را پس از تایید به دولت اين كشور ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اعضای مجلس سنای فرانسه امروز طی نشستی با تایید شناسايي تشکیل کشور فلسطینی، این طرح را جهت نهایی شدن به دولت این کشور ارائه کرد.

پیش از این اعضای پارلمان فرانسه طرح شناسايي کشور فلسطینی را تایید کرده بودند.