فیلم/ حمله پلیس لندن به معترضان علیه تبعیض نژادی در آمریکا

سیاسی

پلیس لندن با حمله به معترضان علیه تبعیض نژادی موجو در دستگاه قضایی آمریکا دهها نفر از آنها را بازداشت کرد.

فیلم/ حمله پلیس لندن به معترضان علیه تبعیض نژادی در آمریکاپلیس لندن با حمله به معترضان علیه تبعیض نژادی موجو در دستگاه قضایی آمریکا دهها نفر از آنها را بازداشت کرد.