قرار داد ساخت خط آهن چین به ایران امضا شد

سیاسی

قرار داد ساخت خط آهن چین از طریق افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان به ایران امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گلوبال تایمز از امضای قرار داد ساخت خط آهن چین از طریق افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان به ایران خبر داد که پنج‌ کشور آسیایی را به هم وصل می کند.

ساخت خط آهن چین که نقش قابل توجهی را در بخش توسعه بازرگانی و اقتصاد افغانستان ایفا می کند، یک پروژه کلیدی برای این کشور است. همچنین انتظار می‌ رود که کار ساخت این پروژه از منطقه کاشغر چین شروع شده و از طریق خاک افغانستان به تاجیکستان و قرقیزستان و سپس به خط آهن ایران وصل شود.