جهانگیری انتصاب مجدد نخست وزیر اوكراین را تبریك گفت

دولت

اسحاق جهانگیری در این پیام ابراز امیدواری كرد با تلاش مشترك مسئولین دو كشور، شاهد توسعه هرچه بیشتر همكاری های فی مابین در تمامی زمینه ها باشیم.

معاون اول رییس جمهور در پیامی به « آرسنی پتروویچ یاتسنیوك » انتصاب مجدد وی را به عنوان نخست وزیر جمهوری اوكراین تبریك گفت.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این پیام ابراز امیدواری كرد با تلاش مشترك مسئولین دو كشور، شاهد توسعه هرچه بیشتر همكاری های فی مابین در تمامی زمینه ها باشیم.

کد N623775