اميرعبدالهيان در ديدار با وزير خارجه سابق لبنان:

تحولات اخير منطقه نشانه مواضع درست ايران و محور مقاومت است

سیاسی

امیرعبداللهیان در این دیدار تحولات ماههای اخیر در منطقه و اذعان غرب و کشورهای منطقه به خطر تروریسم را نشانه درستی مواضع و رویکرد جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، عدنان منصور وزیر خارجه سابق لبنان که جهت شرکت در همایش «جهان علیه خشونت وافراطی گری» به کشورمان سفر کرده است، با حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایوزارت امورخارجه دیدار و گفتگو كرد. 

امیرعبداللهیان در این دیدار تحولات ماههای اخیر در منطقه و اذعان غرب و کشورهای منطقه به خطر تروریسم را نشانه درستی مواضع و رویکرد جمهوری اسلامی ایران و  محور مقاومت در منطقه دانست. 

معاون وزیر خارجه کشورمان از اقدامات سازنده عدنان منصور در دوران مسئولیت وزارت خارجه لبنان برای توسعه روابط لبنان و جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواضع ایشان در حمایت از مقاومت در مجامع بین المللی تمجید كرد.

عدنان منصور نیز با قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مقاومت و دفاع ازفلسطین، مواضع اتخاذ شده از سوی کشورمان در قبال تحولات سالهای اخیر در منطقه راراهبردی و حکیمانه خواند. 

منصور همچنین تروریسم افراطی را بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان خواند و جلوگیری از تجهیز و کمک مالی به گروههای تروریستی افراطی را اساسی ترین گام در مسیر مبارزه با تروریسم دانست.

خواندنی از سراسر وب