وزیر دادگستری زیمبابوه معاون اول موگابه شد

سیاسی

رئیس جمهوری زیمبابوه "امرسون مانگاگوا" وزیر دادگستری را به عنوان معاون اول خود معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "رابرت موگابه" رئیس جمهوری زیمبابوه "امرسون مانگاگوا" وزیر دادگستری را به سمت معاون اولی خود انتخاب کرد. مانگاگوا همچنین به عنوان معاون رئیس حزب حاکم زانو گی اف جانشین "جویس موجورو" شد.

موجورو و هشت وزیر دیگر کابینه زیمبابوه به اتهام اهمال در انجام وظایف محوله و انتقاد از سیاست های دولت، امروز با حکم موگابه از سمت های خود برکنار شدند.

موجورو همچنین به توطئه‌ چینی و تلاش برای ترور رئیس‌ جمهوری زیمبابوه و برگزاری نشستی محرمانه در سفارت آمریکا در هراره متهم شده است، وی با این حال ضمن رد اتهاماتش اعلام کرده که هیچ شواهدی علیه وی وجود ندارد.