فیلم/ لحظه شهادت وزیر فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست

سیاسی

رسانه ها اعلام کردند "زیاد ابوعین" وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در پی ضرب و شتم از سوی نظامیان صهیونیست در رام الله به شهادت رسیده است.

فیلم/ لحظه شهادت وزیر فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیسترسانه ها اعلام کردند "زیاد ابوعین" وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در پی ضرب و شتم از سوی نظامیان صهیونیست در رام الله به شهادت رسیده است.