جهاد اسلامی فلسطین:

شهادت زیاد ابوعین نشانه ادامه عربده کشی اسرائیل است

سیاسی

سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین شهادت زیاد ابوعین را نشانه ادامه عربده کشی رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، داوود شهاب سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: شهادت زیاد ابوعین در تظاهرات ضد شهرک سازی در کرانه باختری گواه این است که اشغالگران به جنایات و افراط و عربده کشی ادامه می دهند و این به مثابه دعوت به توقف هماهنگی امنیتی میان تشکیلات خودگردان و اشغالگران است.

وی افزود: سیاست اسرائیل سبب سست شدن عزم ملت و اراده آن در مبارزه ملی نخواهد شد.مقاومت تا آزادی سرزمین ادامه می یابد.

شهاب تاکید کرد: شهادت ابوعین در واقع دعوت از همه کسانی است که به مذاکرات و همکاری امنیتی با اشغالگران صهیونیستی دل بسته اند تا این هماهنگی را فورا لغو کنند و به مقاومت روی آورند.وجود اشغالگران اسرائیلی روح مقاومت را نزد ملت فلسطین به وجود آورد.

سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین گفت: ما با انتفاضه واقعی در بیت المقدس اشغالی روبرو هستیم و جوشش و غلیان ملت از منطقه ای به منطقه ای دیگر سرایت می کند.