ظریف در اختتامیه همایش جهاد علیه خشونت و افراطی‌گری

حامیان خشونت امید دارند در مبارزه با افراط در کوتاه مدت بهره ببرند

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رفتارهای دوستان منطقه‌ای ما نشان می‌دهد هنوز امیدهایی دارند که از سرمایه هنگفت که در مسیر خشونت تلف کرده‌اند برای منافع و کینه‌های شخصی به صورت کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم اختتامیه همایش جهاد علیه خشونت و افراطی‌گری گفت: رفتارهای دوستان منطقه‌ای ما نشان می‌دهد و هنوز امیدهایی دارند که از سرمایه هنگفت که در مسیر خشونت تلف کرده‌اند برای منافع و کینه‌های شخصی به صورت کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند.

وی افزود: اگر واقع‌بینی حاکم شود می‌توانیم در یک تلاش مشترک عوامل عارضه خشونت را تعدیل و جراحی کنیم و منطقه عاری از خشونت و افراط می‌شود.

خبر تکمیل می‌شود...