سازمان ملل:

جامعه بین‌ الملل باید به تعهداتش در قبال آفریقای مرکزی عمل کند

سیاسی

معاون دبیر کل سازمان ملل در امور عملیات صلح‌ بانان سازمان ملل خواستار پایبندی جامعه بین‌ الملل به تعهداتش در قبال آفریقای مرکزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ارو لادسوس" با بیان اینکه جمهوری آفریقای مرکزی در مرحله حساسی از گذار سیاسی به سوی ثبات و دموکراسی قرار دارد، در عین خواستار پایبندی جامعه بین‌ الملل به تعهداتش در قبال این قاره شد.

وی در ادامه تحقق کامل این گذار دموکراتیک و رسیدن به ثبات در آفریقای مرکزی را نیازمند فعالیت کامل مقامات این قاره معرفی کرد و بر لزوم انجام تلاشهای بیشتر برای دستیابی به ثبات در این کشور تاکید کرد.