گالوپ گزارش داد:

نگاه اقلیت ها به پلیس آمریکا/ بی اعتمادی در ایالات متحده موج می زند

سیاسی

یک موسسه غربی در گزارشی نوشت سیاه پوستانی که در مناطق شهری آمریکا زندگی می کنند اعتماد لازم را به پلیس ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه گالوپ در گزارشی تحت عنوان "سیاه پوستان شهری در آمریکا به پلیس اعتماد کمی دارند" نوشت: همچنان بحث های بسیاری در زمینه رفتار افسران پلیس با سیاه پوستان وجود دارد که تجزیه و تحلیل داده های این موسسه حکایت از آن دارد سیاه پوستان آمریکایی در مقایسه با سفید پوستان و اسپانیایی ها اعتماد به نفس لازم را به پلیس ندارند.

نتایج موسسه گالوپ بر اساس گفتگوی تلفنی با 9 هزار و 442 فرد بزرگسال بالای 18 سال در سالهای 2006 تا 2014 در 50 ایالت آمریکا و منطقه کلمبیا بدست آمده است.

بر این اساس 57 درصد از آمریکایی ها به طور میانگین اعلام کردند که اعتماد لازم را به پلیس دارند که این اعتماد در 61 درصد از سفیدپوستان، 57 از اسپانیایی ها و تنها در 34 درصد از سیاه پوستان بوده است.

به نوشته موسسه گالوپ، تفاوت های نژادی در دیدگاههای پلیس دیرینه قدیمی دارد اما این تفاوت ها در پی کشته شدن مردان سیاه پوست در فرگوسن و نیویورک از سوی افسران پلیس بیشتر شده است. قضات عالی نیز افسران پلیس را متهم نشناخته و اقدامی را در این زمینه انجام ندادند.

بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ سیاه پوستانی که در مناطق شهری زندگی می کنند (26 درصد) اعتماد کمتری را به پلیس درمقایسه با سیاه پوستانی دارند که در مناطق غیر شهری زندگی می کنند (38 درصد).

از آنجا که بسیاری از حوادث نژادی که در آن پلیس نقش داشته در بافت های شهری روی می دهد، سیاه پوستانی که در مناطق شهری یا اطراف آن زندگی می کنند، حساسیت بیشتری را نسبت به این تنش ها در مقایسه با سیاه پوستانی دارند که در مناطق غیرشهری زندگی می کنند.

بیشتر سیاه پوستان بر این باورند که سیستم قضایی آمریکا سیاست مغرضانه ای را علیه آنها در پیش گرفته است بر اساس این گزارش اگرچه دیدگاه سیاه پوستان نسبت به پلیس بستگی به مکان زندگی آنها دارد، تفاوت معناداری در نگاه سفیدپوستان یا اسپانیایی ها که در مناطق شهری زندگی می کنند در مقایسه با سیاه پوستانی که در مناطق غیر شهری روزگار خود را سپری می کنند، وجود دارد.

نوع نژاد علاوه بر دیدگاه آمریکایی ها نسبت به پلیس بر گرایش های سیاسی مردم تاثیر گذاشته است. جمهوریخواهان اعتماد قابل توجهی را به پلیس در مقایسه با دموکرات ها یا سناتورهای مستقل دارند  و این اختلافات سیاسی میان آمریکایی های سفید و غیر سفیدپوست به وضوح دیده می شود. گرایش دموکرات ها برای مشاهده مسائل مربوط به نژاد و نژادپرستی به عنوان یک اولویت بزرگتر برای دولت ممکن است به توضیح اختلافات سیاسی کمک کند.

تنش ها میان سیاه پوستان و افسران پلیس جای نگرانی دارد، اما دهه ها است که موضوعی غیر معمول در آمریکا نبوده و این تنش ها نتیجه عوامل تاریخی و معاصر است که بحث های زیادی در این باره شده است.

سیاه پوستان به خصوص کسانی که در مناطق شهری زندگی می کنند، بسیار کمتر از سفید پوستان نگاه مثبتی را به پلیس دارند. نتایج موسسه گالوپ نیز نشان می دهد که تفاوت های نژادی در نگرش دیگران در مورد پلیس، از جمله گزارش ماه گذشته، حکایت از اختلافات نژادی بزرگ و سازگار در طول زمان دارد و در یک سوال مجزا در زمینه میزان اعتماد آمریکایی ها به پلیس برای محافظت از آنها در قبال جرم و جنایت خشونت آمیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

از سوی دیگر بیشتر سیاه پوستان بر این باورند که سیستم قضایی آمریکا به طور گسترده تر سیاست مغرضانه ای را علیه آنها در پیش گرفته و اقلیت ها نمی توانند انتظار احیای حقوق خود را داشته باشند.

در پایان این گزارش آمده است که سفید پوستان و سیاه پوستان نگرش متفاوتی را نسبت به برابری و فرصت نژادی دارند. بنابراین، یکی از دلایل نگرش منفی تر سیاه پوستان به پلیس آمریکا ممکن است به دلیل رفتار نابرابر پلیس مورد ارزیابی قرار گیرد، این درحالیست که دیگر آمریکایی ها در ارزیابی عملکرد پلیس به حساسیت های نژادی توجهی نمی کنند.