با تصویب مجلس:

مجوز دولت برای اخذ عوارض از نوشیدنی های قندی و سیگار صادر شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای طرح دائمی شدن احکام بودجه به دولت مجوز دادند از نوشیدنی های قندی و خرده فروشی سیگار عوارض دریافت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده از این طرح به دولت اجازه دادند نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی های وارداتی اقدام کند. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکل‌های غیردولتی ذیربط، پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها هزینه شود.

همچنین به منظور ارتقاء سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.

درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه های ذیربط قرار گیرد.