استاد دانشگاه مک مستر در گفتگو با مهر:

پلیس آمریکا برخورد نژادپرستانه دارد/ تبعیض وجه غالب دستگاه قضایی

سیاسی

لیاقت تکیم اسلام شناس معاصر معتقد است که فرصتهایی که برای کسب مهارت و آموزش در اختیار سفیدپوستان امریکا قرار دارد در اختیار سیاه پوستان این کشور نیست.

پروفسور لیاقت تکیم اسلام شناس معاصر و استاد دانشگاه مک مستر کانادا و دانشگاه دنور آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چرایی نژادپرستی شدید در آمریکا و تبعیض علیه گروههای نژادی، زبانی و دینی گفت: نژادپرستی در آمریکا تاریخ طولانی مدتی دارد. به ویژه بعد از قرن 18 شاهد تشدید نژادپرستی در این کشور هستیم.

وی افزود: علیرغم تلاش برای زدودن این پدیده در امریکا هنوز هم شاهد نژادپرستی در این کشور هستیم.

استاد دانشگاه دنور آمریکا تصریح کرد: برای نمونه جنبشهای حقوق مدنی در دهه 1960 میلادی در تلاش بودند تا نژادپرستی را از بین ببرند اما این پدیده تا زمان حاضر تداوم داشته است.

تکیم در خصوص دلایل فقر و بیکاری سیاهان در جامعه امریکا نیز افزود: سیاهان در جامعه آمریکا از فرصتها محروم هستند. بر این اساس آنها دارای مهارت و آموزش اندک هستند.

این استاد مطالعات اسلامی در ادامه تأکید کرد: به هر حال وقتی شما فرصت نداشته باشید نمی توانید کسب مهارت کنید و آموزش ببینید. بر این اساس سیاهان پول اندکی به دست می آورند.

وی تصریح کرد: همین فقر و نداری ناشی از محرومیتها باعث می شود تا سیاهان آمریکا متوسل به جنایات و بزهکاری شوند. دلیل آن هم فرصتهای اندک برای کار و اشتغال و کسب درآمد مشروع است.

استاد دانشگاه مک مستر کانادا افزود: پلیس نیز مکرراً سیاه پوستان را مورد هدف قرار می دهد و نمونه آنرا این اواخر شاهد بودیم و نظام قضایی آمریکا نیز نسبت به سیاهان تبعیض روا می دارد.

وی در خصوص چرایی تداوم تبعیض علیه سیاهان در امریکا نیز تصریح کرد: تداوم نژادپرستی در امریکا باعث شده تا سیاهان هنوز هم مورد تبعیض واقع شوند. اگر شما به ایالتهای جنوبی امریکا سفر کنید شاهد خواهید بود که افراد سیاه پوست زیادی در خیابانها زندگی می کنند و گدایی می کنند.

اسلام شناس معاصر در پایان گفت: دلیل این امر این است که نژادپرستی هنوز تداوم دارد و سیاهپوستان از فرصتهایی که باید برای کسب مهارت و آموزش برخوردار باشند بی بهره هستند. این در حالی است که این فرصتها در اختیار سفید پوستان معمولاً هست.