واکنش کامرون به گزارش شکنجه سیا/ موضع لندن بزودی اعلام می شود

سیاسی

نخست وزیر انگلیس با اشاره به گزارش سنای آمریکا مبنی بر شکنجه های سیا اعلام کرد که بطور کلی شکنجه حقوق بشر را نقض می کند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،"دیوید کامرون"نخست وزیر انگلیس که به منظور دیدار با مقامات ترکیه در آنکارا به سر می برد در جریان برگزاری کنفرانس خبری با اشاره به موضوع گزارش سنای آمریکا از اعمال شکنجه های سیا علیه مظنونان تروریستی گفت:شکنجه عملی نادرست و غیرسازنده بوده و همواره ناقض حقوق بشر است.

وی با اشاره به اینکه همه خواهان زندگی در جهانی امن هستیم،تصریح کرد:باید آگاه باشیم که چه سیاست و چه استراتژی را در قبال برخوردهای بین المللی اتخاذ می کنیم .

نخست وزیر انگلیس زمان واکنش های احتمالی دولتش را به آینده ای نزدیک موکول کرد و اظهار داشت که بزدوی مواضع لندن اعلام خواهد شد.