فیلم/ گزارش سنا علیه شکنجه‌های سیا

سیاسی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در گزارش موسوم به شکنجه، سیا را به دروغگویی به کنگره و کاخ سفید متهم کرد. این مسئله انتقادات بارک اوباما را نیز برانگیخته است.

فیلم/ گزارش سنا علیه شکنجه‌های سیاخبرگزاری مهر - گروه بین الملل: کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در گزارش موسوم به شکنجه، سیا را به دروغگویی به کنگره و کاخ سفید متهم کرد. این مسئله انتقادات بارک اوباما را نیز برانگیخته است.