اخبار فلسطین/

اعتصاب غذا 70 اسیر فلسطینی/حمله شهرک نشینان به یک راننده فلسطینی

سیاسی

اعتصاب غذا 70 اسیر فلسطینی و حمله شهرک نشینان به یک راننده فلسطینی از جمله خبرهای فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، 70 اسیر فلسطینی در راستای همبستگی با "نهار السعدی" اسیر فلسطینی اعتصاب غذا کردند.

نهار السعدی از 20 روز پیش اعتصاب غذا کرده است. در همین راستا جنبش جهاد اسلامی فلسطین حمایت خود را از نهار السعدی اعلام کرده است.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد: شهرک نشینان "جیلو" به راننده فلسطینی یک دستگاه اتوبوس حمله کردند. در این حمله به راننده فلسطینی و اتوبوس وی آسیب بسیاری رسید.

سیاست های افراطی و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی صهیونیست های شهرک نشین را گستاخ تر کرده است و حمله به اماکن مقدس و شهروندان فلسطینی طی ماه های گذشته افزایش یافته است.