مجلس تصویب کرد

اختصاص درصدی از درآمد اپراتورها به روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر

با تصویب نمایندگان مجلس درصدی از درآمد اپراتورها به روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند تا با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد – هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برسانند.

به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارت فوق‌الذکر اجازه داده می‌شود منابع مذکور را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرح‌های توسعه‌ای و کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید.

به گزارش ایسنا، این ماده با 141 رأی موافق، ‌5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

انتهای پیام

کد N622057