مرکل بار دیگر سکاندار حزب دمکرات مسیحی آلمان شد

سیاسی

صدراعظم آلمان برای هشتمین بار پیاپی توانست ریاست حزب دمکرات مسیحی آلمان را در دست گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت،"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان توانست برای هشتمین بار در طول 14 سال پیاپی ریاست حزب دمکرات مسیحی در این کشور را در دست گیرد.

وی که در انتخابات حزبی سال 2012 نزدیک به 98 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود توانست در رای گیری حزبی روز گذشته با کسب حدود 97 درصد آرا بر کرسی ریاست حزب اتحادیه دموکرات مسیحی تکیه  زند.

پیش از مرکل ریاست حزب دمکرات مسیحی در آلمان را "هلموت کهل " در اختیار داشت.