موگابه معاون خود و ۸ وزیر را برکنار کرد

سیاسی

موجورو در ماه‌های اخیر به ویژه مورد انتقادهای شدید همسر رابرت موگابه قرار گرفته بود. وی ساعاتی پیش از برکناری خود، از دست دادن مقام ریاست شاخه زنان حزب حاکم زانو- پی اف را به کارزاری سازماندهی شده علیه خود نسبت داده بود.

«رابرت موگابه» رئیس‌جمهوری زیمبابوه، «جویس موجورو» معاون خود و هشت نفر از وزرای حامی وی را از کار برکنار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رادیو اروپای آزاد، دلیل برکناری این افراد، تلاش برای توطئه اعلام شده است.

موجورو در ماه‌های اخیر به ویژه مورد انتقادهای شدید همسر رابرت موگابه قرار گرفته بود. وی ساعاتی پیش از برکناری خود، از دست دادن مقام ریاست شاخه زنان حزب حاکم زانو- پی اف را به کارزاری سازماندهی شده علیه خود نسبت داده بود.

کنگره حزب حاکم، چند روز پیش همسر ۴۹ ساله رابرت موگابه را به جای موجورو به این سمت برگزید که به عنوان حرکتی برای فراهم کردن زمینه رئیس‌جمهوری شدن وی پس از موگابه به شمار می‌رود.

رابرت موگابه که ۹۰ سال دارد، گفته است که تصمیم دارد همچنان در انتخابات سال ۲۰۱۸ نامزد شود.

کد N621959