استاد آمریکایی با مهر مطرح کرد:

نفت و حمایت از متحدان دلایل ایجاد پایگاه نظامی توسط بریتانیا در بحرین

سیاسی

دکتر نیول کوتز استاد دانشگاه مسیحی ابیلن معتقد است که هدف از ایجاد پایگاه نظامی دائم توسط بریتانیا در بحرین مبارزه با داعش نیست و اهدافی چون نفت و حمایت از متحدان عوامل اصلی این اقدام به شمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق توافق اخیر میان لندن و منامه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به طور دائم در بحرین مستقر خواهد شد. توافق اخیر با بحرین را می توان نشانگر چرخش استراتژیک بریتانیا دانست که در سال ۱۹۷۱ میلادی رسماً پایگاه‌های اصلی نظامی‌اش در منطقه خلیج فارس را ترک کرده بود. این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحده، بریتانیا، و دیگر متحدانشان در تلاش هستند تا گروه داعش را از مناطقی که در سوریه و عراق تصرف کرده‌اند، عقب برانند.

تصمیم بریتانیا همچنین مصادف شده است با تلاش گروه ۵+۱ برای تدوین یک توافق پایدار هسته‌ای با دولت ایران. دلایل ایجاد چنین پایگاهی در منطقه خلیج فارس توسط بریتانیا و نوع نگاه به تروریسم در منطقه خاورمیانه را در گفتگو با دکتر "نیول کوتز" استاد دانشگاه مسیحی ابیلن (Abilene christen university) در میان گذاشته ایم که در ادامه از نظر می گذرد.

خبرگزاری مهر- سرویس بین الملل: برداشت وارزیابی شما از برگزاری اولین کنفرانس جهان علیه خشونت وافراط گری در ایران چیست؟

من برگزاری چنین کنفرانسی را اقدامی  خوب در این مقطع می دانم چراکه تهدیدات خشونت، افراط گری و تروریسم جدی است و در این کنفرانس درباره دلایل چنین پدیده ها و راههای مقابله با آن تبادل نظر می شود.

در مورد برخورد دوگانه با تروریسم توسط برخی کشورها که خود باعث گسترش تروریسم شده وبعنوان مثال تروریستهایی چون منافقین خلق مورد حمایت بعضی از کشورها بودند آیا فکر نمی کنید نیاز به فرانگری به این پدیده باشد تا بتوان برچنین خطری فائق آمد؟

من هم فکر می کنم تروریسم پدیده خطرناکی است که مستلزم بررسی ابعاد آن نه تنها به لحاظ تئوریک بلکه اقدام قاطع همه کشورها است. چون عاملی تروریسم تهدید کننده و نیازمند کنترل است. این در حالی است که برخی کشورها بدون اینکه تروریسم را بشناسند فقط به ارائه طرح می پردازند و این اقدامات نباید در این حد محدود بماند. برخی گروه ها بطور مقطعی متوسل به اقدامات تروریستی می شوند ولی بعضی از آنها مانند داعش گروهی است که بطور غیرمترقبه ظاهر شده و با اقدامات ارعاب آور امنیت منطقه را دچار تهدید نموده واکنون اولویت برخورد جدی با آن است. یکی از مشکلات این است که فاصله آنچه بیان می شود تا اقدام موثر بسیارزیاد است و باید این فاصله را با عمل به واقعیت تبدیل کنیم.

در مورد تروریسم و تاثیر بی ثبات کنندگی آن در خاورمیانه نظر شما چیست؟

تاریخ خاورمیانه طی 70سال گذشته با تروریسم عجین شده است. در مورد مقابله با تروریسم هم بسیاری از کشورها در منطقه و فراتر از آن زیاد صحبت می کنند در حالی که  برای رفع خطر چنین پدیده ای انسجام در بیان و اقدام موثر لازم است.

در شرایطی که منطقه با تحولاتی چون مطالبه دموکراسی در کشورهایی چون بحرین و ظهور داعش مواجه است انگلستان بدنبال تاسیس پایگاه در بحرین است. شما به عنوان یک تحلیل گر مسائل بین المللی چه برداشتی از این اقدام انگلستان دارید؟

اکنون نمی توان در مورد اهداف کشور مزبور از این اقدام اظهار نظر کرد زیراانگیزه هایی چون نفت و حمایت از متحدان ممکن است باعث چنین تصمیمی شده باشد کما اینکه ایالات متحده آمریکا هم در منطقه دارای پایگاه است. به هر حال به نظر نمی رسد برای مقابله با خطر داعش وارد چنین فرآیند تصمیم گیری شده باشد.

..........

گفتگو فاطمه درخشان