فوری/

سیا متهم به دروغگویی به کنگره آمریکا و کاخ سفید شد

سیاسی

سخنگوی سنای آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی این کشور(سیا) را متهم به دروغگویی به کنگره آمریکا و کاخ سفید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، سخنگوی سنای آمریکا در ابتدای جلسه اعلام گزارش اقدامات سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) در موضوع شکنجه زندانیان از این نهاد انتقاد کرد.

سنای آمریکا در این زمینه سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) را به دروغگویی به کنگره و کاخ سفید متهم کرد.

خاطرنشان می شود امروز سفارتخانه ها و واحدهای نظامی آمریکا در اغلب کشورهای جهان برای جلوگیری از تبعات منفی انتشار گزارش "شکنجه" به حال آماده باشد درآمده اند.

سخنگوی سنا همچنین اعلام کرد اقدامات سیا بسیار خشونت آمیزتر از آنچه بوده که گزارش شده است.