فیلم/ پهپادهای هوشمند آینده

سیاسی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: پهپادهای آینده وظایف مختلفی را ایفا خواهند کرد ودر اصطلاح چندکاره اند. کمکهای ویژه به نیروی هوایی کشورهای مختلف ، انتقال کالا به نقاط صعب العبور از جمله این کاردکرهاست.

فیلم/ پهپادهای هوشمند آیندهخبرگزاری مهر - گروه بین الملل: پهپادهای آینده وظایف مختلفی را ایفا خواهند کرد ودر اصطلاح چندکاره اند. کمکهای ویژه به نیروی هوایی کشورهای مختلف ، انتقال کالا به نقاط صعب العبور از جمله این کاردکرهاست.