فیلم/ تجاوز جنگنده های اسرائیلی به خاک سوریه

سیاسی

روز یکشنبه جنگنده های اسرائیلی مراکز نظامی در نزدیکی منطقه الدیماس در حومه دمشق نزدیک مرز با لبنان را هدف قرار دادند.

فیلم/ تجاوز جنگنده های اسرائیلی به خاک سوریهروز یکشنبه جنگنده های اسرائیلی مراکز نظامی در نزدیکی منطقه الدیماس در حومه دمشق نزدیک مرز با لبنان را هدف قرار دادند.