فیلم/ والی سابق موصل توسط داعش اعدام شد

سیاسی

شبکه العربیه در گزارشی از اعدام "معمر توحله" والی سابق منصوب شده توسط داعش به اتهام "خیانت بزرگ" خبر داد. منابع امنیتی در عراق از جانشینی "حسن سلطان الجبوری" به جای وی خبر می دهند.

فیلم/ والی سابق موصل توسط داعش اعدام شدشبکه العربیه در گزارشی از اعدام "معمر توحله" والی سابق منصوب شده توسط داعش به اتهام "خیانت بزرگ" خبر داد. منابع امنیتی در عراق از جانشینی "حسن سلطان الجبوری" به جای وی خبر می دهند.