دوپلین در همایش جهان علیه خشونت و افراطی گری:

مذاکرات هسته ای ایران به دلیل قدرت در منطقه است

سیاسی

نخست وزیر سابق فرانسه گفت: مسئله مذاکرات هسته ای ایران تنها به دلیل سانتریفیوژها نیست بلکه موضوع قدرت در منطقه است.

به گزارش خبرنگارمهر، محمد محقق معاون رئیس امور اجرایی کشور افغانستان در همایش جهان علیه خشونت و افراطی گری درباره راههای مقابله با خشونت گفت: اصلاح سیستم آموزش یکی از راههای مقابله با خشونت است؛ آموزش ها خصوصا آموزش‌های حوزوی و دینی مهم است که متاسفانه بسیاری از این آموزش ها خشونت را ترویج می‌دهند.

وی افزود: علمای جهان اسلام  باید تدابیری بیاندیشند و دولت‌ها نیز کمک کنند که آموزش ها بر اساس دین اسلام باشد و این مقابله نرم افزاری و بلندمدت با پدیده تروریست صورت گیرد.

محقق افزود: راه دیگر تحریم خبری اطلاعاتی مالی و لجستیکی خشونت طلبان است که بسیاری از کشورها در دوره های اخیر اشتباه کردند و تروریست ها را به جان ملت انداختند.

معاون رئیس امور اجرایی کشور افغانستان تاکید کرد: همه کشورهای جهان برای مقابله با خشونت باید یک تصمیم واحد اتخاذ کنند. مقابله نظامی، ایجاد اتحادیه های فراگیر و تحریم تسلیحاتی از راههای مقابله است و اتحاد بین حرف و عمل اساس مسئله است.

همچنین در ادامه این نشست دومینیک دوپلین نخست وزیر سابق فرانسه نیز با اشاره به اینکه ایران برای برقراری عدالت در جهان تلاش می کند گفت: ایران دارای فرهنگ بزرگی است.

وی گفت: نمونه های جدیدی از خشونت بوجود آمده که دولت ها را ضعیف کرده است و داعش نمونه آن است.

دوپلین تاکید کرد: باید به مسلمانان در مورد گروههای افراطی هشدارداد و حل این موضوع در اتحاد کشورهای عربی و سنی می تواند اتفاق بیفتد و همه این موضوعات کمکی شود تا ثبات ایجاد شود.

وی با اشاره به توانمندی های ایران در بخش های مختلف بیان کرد: حل مناقشه هسته ای ایران و موضوع مذاکرات تنها به خاطر سانتریفیوژها نیست بلکه به دلیل قدرت در منطقه است.

نخست وزیر سابق فرانسه تاکید کرد: بر داشته شدن تحریم ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت است.

نخست وزیر سابق فرانسه بیان کرد: برای مبارزه با افراگرایی و خشونت نمی توانیم با جهان قطع رابطه داشته باشیم و تک صدایی باشد باید گفتگوهای بین المللی صورت گیرد.