زرداری در همایش جهان علیه خشونت و افراط گرایی

برای مبارزه با خشونت و تروریست مصمم هستیم

سیاسی

رئیس جمهور سابق پاکستان گفت: هرچند عده‌ای پاکستان را به نظامی‌گری متهم می‌کنند اما ما برای مبارزه با خشونت و تروریسم مصمم هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان در همایش جهان علیه خشونت و افراط گرایی با اشاره به اینکه نباید تنها در راه مبارزه با خشونت به مشکلات اشاره کنیم و باید به راه حل‌ها نیز فکر کرد اظهار داشت: ما به دنبال راه حلی هستیم که تنها اقدامات موقتی نباشد.

وی با اشاره به اینکه خشونت در پاکستان توسط جوامع بین المللی حمایت شده است اظهار داشت: سیاست های گمراه کننده توانسته این مسیر را پیش ببرد تا جایی که چند سال پیش این سیاست افغانستان را به نابودی کشاند.

زرداری بیان کرد: پاکستان و همسایه ها از عوارض تبادل ابرقدرت‌ها متضرر شدند و این در حالی بود که ما با مبارزه با مواد مخدر در مرزها مشکل داریم و مرزهایمان تبدیل به منطقه‌ای برای شبه نظامیان شده است و تلاش‌های زیادی کردیم تا مشکلات را حل کنیم.

رئیس جمهور سابق پاکستان بیان کرد: این بازی برای قدرت‌های جهانی است و ما چنان نیرو و سرمایه‌ای نداریم که مشکل را در کشور خود حل کنیم.

وی ادامه داد: ما در یک همسایگی با کشورهای در شرایط سخت زندگی می کنیم؛ خون‌های زیادی را اهدا کردیم و جهان شاهد هزینه‌ای است که ما داده‌ایم.

زرداری گفت: هرچند عده ای پاکستان را به نظامی گری متهم می کنند، اما ما برای مبارزه با خشونت و تروریست مصمم هستیم.

رئیس جمهور سابق پاکستان ادامه داد: تا زمانی که افغانستان ثبات سیاسی نداشته باشد نمی توانیم مبارزه کنیم. امروز با ثبات سیاسی در افغانستان می توانیم به نتیجه برسیم و این مسئله می تواند وضعیت ما در آسیا را تغییر دهد.