حمید ابوطالبی مطرح کرد

قطعنامه‌های گفت‌وگوی تمدن‌هاو جهان علیه خشونت وافراط گرایی سکه‌های طلایی اعتدال در جهان

جهان عليه خشونت و افراطی‌گری

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری اولین کنفرانس بین المللی"جهان علیه خشونت وافراط گرایی"، ترویج گفت‌وگو و مفاهمه و تعمیق درک متقابل فرهنگی- تمدنی، همراه با نفی هرگونه خشونت و افراط‌گری را "سکه طلایی اعتدال" در عرصه جهانی دانست.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری اولین کنفرانس بین المللی"جهان علیه خشونت وافراط گرایی"، ترویج گفت‌وگو و مفاهمه و تعمیق درک متقابل فرهنگی- تمدنی، همراه با نفی هرگونه خشونت و افراط‌گری را "سکه طلایی اعتدال" در عرصه جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر با بیان اینکه تصویب قطعنامه های پیشنهادی ایران در سازمان ملل از جمله "گفتگوی تمدن ها وفرهنگ ها" و "جهان علیه خشونت وافراط گرایی" دو روی سکه ظرفیت آفرینی کشورمان درعرصه بین المللی محسوب می شود بر ضرورت پیگیری و اجرایی شدن این قطعنامه ها در سطح جهانی تاکید کرد.

نماینده معرفی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در سازمان ملل در نیویورک در ادامه ناکامی در پیشبرد اهداف این قطعنامه ها را موجب خسران دانسته و نوشت: هرگونه تاخیر یا ناکامی در پیشبرد اهداف این قطعنامه ها به معنی وانهادن این ظرفیت بی‌نظیر ملی و بین‌المللی، بی‌توجهی و رهاکردن اقبالِ جهانی به اندیشه‌پردازیِ ایرانی- اسلامی، مغفول نهادن ظرفیت‌های عظیم اسلام رحمانی و دیانت محمدی و غوطه‌وری منطقه و حوزه پیرامونی و فراملی در خشونت و افراط و تمدن‌ستیزی و فرهنگ‌گریزی خواهد بود.

ابوطالبی با تاکید بر اینکه این قطعنامه ها بخشی از تعلقات افراد و جناح ها محسوب نمی شوند، نوشت: این قطعنامه ها داراییِ عرصه اندیشه و ظرفیت‌سازیِ ایران بوده و باید آنها را از منظری ملی نگریست.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: این ظرفیت طلایی،قدرت بالایی برای نقش‌آفرینی در عرصه های اندیشه‌ایِ جهانی و به تبع آن عرصه های کارکردی فراهم می آورد، که بایدآن را ارج نهاد و دراین صورت است که قدرت نرم کشورمان تا آنجا افزایش خواهد یافت که بتواند یکی از بازیگران اصلی عرصه "بازسازی منظرها وتعاملات" جهانی باشد.

حمید ابوطالبی افزود: درشرایطی که دیگران در خلیج فارس یا آسیای میانه و...، بدون این قطعنامه ها،اقدامات فراوانی برای جهانی نمودنِ ایده های خود انجام می دهند، اصولا ایران تا کنون سابقه خوبی دربهره وری از داشته هایش در این ابعاد نشان نداده است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: باید بپذیریم این قطعنامه ها و مقبولیت ها و اجماع های بین المللی، به آسانی به دست نمی آیند؛ پس آنها را آسان از دست ندهیم.

ابوطالبی در پایان یک بار دیگر پیشنهادهای قبلی خود را درباره نیازمندی کشور به "مرکز ملی مبارزه علیه خشونت و افراط گرایی"و "مرکزملی گفتگوی فرهنگ هاوتمدن ها" و سامان جهانی آنها تکرار کرده و تاکید کرد : ضروری است برای "تعاملات جهانی و منطقه ای این مراکز ملی" و تنظیم اقدامات ویژه بین المللی، ایران "تعاملات بین المللی" خود را هرچه سریعتر سامان دهد.

انتهای پیام

کد N620935