علی خمینی در همایش جهان علیه خشونت و افراط گرایی:

اندیشه افراط گرایی را باید با جهاد فرهنگی ساکت کنیم

سیاسی

سید علی خمینی گفت: مادامی که دنیا با سیاست دوگانه به کشورهایی نگاه می کند که مرکز تفکرات تکفیری هستند، نمی توانیم چشم اندازی از صلح داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی خمینی نوه امام خمینی در همایش جهان علیه خشونت و افراطی گری با اشاره به اینکه باید راه بازگشت به معنویت به جهان را هموار کرد، گفت: اگر با دیدی آماری به جامعه بشری پس از انقلاب نگاه کنیم هیچ محققی نمی تواند تاثیر شگرف انقلاب اسلامی ملت ایران و نقش امام راحل را نادیده بگیرد.

وی افزود: افراط گرایی می تواند به دو ساحت افراط گرایی نظری و عملی تقسیم شود و افراط گرایی در ساحت اندیشه و ساحت عمل.

حجت الاسلام خمینی بیان کرد: سازمان های بین المللی و قدرت های نظامی سیاسی جهان چون شورای امنیت وجه غالب همت خود را بر این گذاشتند که با افراط گرای فکری و عملی در جهان مبارزه کنند.

وی افزود: سازمان های مختلفی در حال مبارزه هستند و در اینکه همه به درستی مبارزه کنند تردیدی وجود ندارد.

خمینی خاطرنشان کرد: نظر من این است که افراط گرایی در مقام عمل نیست و شایسته است که پیش از برخورد با افراط گرایان در معرکه‌های نبرد، دغدغه های افراط گرایی نظری داشته باشیم.

وی گفت: تا زمانی که تفکر تکفیر و این عقیده که من تنها حق هستم و منطق گفتگو کارساز نیست در جهان حاکم باشد، در میان اندیشمندان هر میزان تلاش برای جلوگیری از خشونت در میدان عمل به خشونتی دیگر می انجامد.

یادگار امام(ره) گفت: ما بی شک از کشته شدن جوان فریب خورده حاضر در معرکه افراط گرایی عراق و شام ناراحت می‌شویم.

تا زمانی که نهادهای بین المللی و بنگاهها به جای اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند در نظام های تکفیرساز خود به تئوریزه کردن خشونت می پردازند، چشم اندازی روشن برای صلح حاصل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: برگزاری کنگره ها به این دلیل است که بنیان اندیشه افراط گرایی را با جهادی فرهنگی ساکت کنیم تا زمانی که نهادهای بین المللی و بنگاهها به جای اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند در نظام های تکفیرساز خود به تئوریزه کردن خشونت می پردازند، چشم اندازی روشن برای صلح حاصل نمی‌شود.  مادامی که دنیا با سیاست دوگانه به کشورهایی نگاه می کند که مرکز تفکرات تکفیری هستند نمی توانیم چشم انداز روشنی داشته باشیم.

خمینی افزود: به امید روزی که گزینه نظامی روی هیچ میزی نباشد.