شاهزاده ویلیام به همراه کیت میدلتون در کاخ سفید

روز گذشته کاخ سفید میزبان شاهزداه انگلیس بود. اوباما در این دیدار با پرنس ویلیام درباره حقوق حیوانات صحبت کرد در حالی که شهرهای آمریکا صحنه تظاهرات مردمی است.

شاهزاده ویلیام به همراه کیت میدلتون در کاخ سفیدروز گذشته کاخ سفید میزبان شاهزداه انگلیس بود. اوباما در این دیدار با پرنس ویلیام درباره حقوق حیوانات صحبت کرد در حالی که شهرهای آمریکا صحنه تظاهرات مردمی است.

 

 

 

به گزارش وب سایت شبکه خبری یورونیوز، پرنس ویلیام بریتانیا در دیدار روز دوشنبه خود با باراک اوباما در کاخ سفید از تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی گرفته تا فرزندش پرنس جورج صحبت کرد.


کیت میدلتون عروس خاندان سلطنتی بریتانیا اما از یک مرکز کودکان در نیویورک دیدن کرد. او آبستن دومین فرزند خود است که ماه آوریل بدنیا می آید.

52261

کد N620850