انتشار گزارشهای ضد و نقیض درباره هلاکت سرکردگان شبکه حقانی

سیاسی

رسانه های پاکستانی گزارشهای ضد و نقیض بسیاری را درباره هلاکت سرکردگان شبکه تروریستی حقانی در حملات جنگنده های ارتش در وزیرستان منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 30 شبه‌نظامی در حملات هوایی جنگنده های ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی از جمله هفت فرمانده مهم خبر داد که این حمله با هدف هلاکت "حافظ گل بهادر" و "صادق نور" از سرکردگان شبکه تروریستی حقانی انجام شد.

گزارشهای ضد و نقیض بسیاری درباره کشته شدن حافظ گل بهادر و صادق نور وجود دارد، درحالی که برخی از گزارشها حکایت از هلاکت این افراد دارد، یک مقام امنیتی پاکستان در شمال غرب پاکستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ضمن رد اخبار از انجام تحقیقات درباره وضعیت جسمانی سرکردگان شبکه حقانی خبر داد.