با موافقت نمایندگان؛

حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه از هزینه مصارف ماهانه معاف شدند

مجلس,مجلس شورای اسلامی

با موافقت نمایندگان فضای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، حوزه‌های علمیه، گلزار‌های شهدا، امامزاده‌ها و خانه‌های عالم روستاها، معابد اقلیت‌های دینی از هزینه مصارف ماهانه معاف هستند.

با موافقت نمایندگان فضای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، حوزه‌های علمیه، گلزار‌های شهدا، امامزاده‌ها و خانه‌های عالم روستاها، معابد اقلیت‌های دینی از هزینه مصارف ماهانه معاف هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ نمایندگان مواد مراعا مانده از طرح الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات آن را بررسی كردند.

در همین راستا فضای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، حوزه‌های علمیه، گلزار‌های شهدا، امامزاده‌ها و خانه‌های عالم روستاها، معابد اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی علاوه بر معافیت فوق از هزینه مصارف ماهانه معاف هستند و شامل موارد تجاری وابسته به آنها خواهد شد.

کد N620426