با تصویب پیشنهاد علی مطهری:

بسیج و سپاه ضابطان اقدام عملی برای امر به معروف شدند

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده‌ای به طرح حمایت از آمران به معروف مقررکردند برای نیروهای بسیج و سپاه به عنوان ضابطان اقدام عملی امر به معروف مجوز صادر شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را موظف کردند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل 6 ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده دیگری ستاد امر به معروف را موظف کردند گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

علاوه بر این با تصویب ماده دیگری مقرر شد  اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این قانون و جدول شماره (17- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزء 3 ردیف 540000 جدول شماره (9) مربوط به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تامین گردد.

بر اساس ماده دیگری از این طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد با رعایت مفاد ماده 4 این قانون و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

طبق تبصره این ماده ستاد استان و شهرستان می‌تواند به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر مجوز صادر کند. ستاد موظف است یک نسخه از مجوز صادره را حسب مورد به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کند تا نسبت به تامین امنیت تجمع‌کنندگان اقدام کند.

براساس تبصره دیگر این ماده ستاد موظف شد اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص عفاف و حجاب را نظارت و پیگیری کند.

تبصره دیگر این ماده نیز اذعان دارد وظایف ستاد نافی مسئولیت‌های وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه‌گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده است، نمی‌باشد.

نمایندگان ملت همچنین با تصویب پیشنهاد علی مطهری نماینده مردم تهران و الحاق تبصره دیگری به این طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف را موظف کردند با همکاری نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی است برای افراد مورد نیاز از نیروی بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار و برای آن ها مجوز مخصوص صادر کند.