با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

اختصاص یک میلیارد دلار به توسعه حمل و نقل کشور

سیاسی

یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به توسعه حمل و نقل کشور اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در بررسی موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی کمیسیون مربوطه، با تصویب یک بند الحاقی، دولت را مکلف کرده‌اند معادل ریالی حداقل یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی در قالب بودجه عمومی را به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل کشور، به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد.

این منابع در قالب ردیف‌های مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و وجوه دریافتی به صورت ماهانه به این وزارتخانه پرداخت می‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است وجوه دریافتی را جهت توسعه و نگهداری راه‌ها و راه‌های روستایی و توسعه حمل و نقل ریلی کشور هزینه نماید.

اعتبار موضوع این ماده در ردیف‌های مستقلی برای کمک به ردیف‌های بودجه سالانه پیوست قانون جهت اهداف مذکور منظور می‌گردد.