با موافقت نمایندگان؛

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس شد

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را موظف كردندتا گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تحویل دهد.

نمایندگان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را موظف  كردند گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تحویل دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ نمایندگان در جریان ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اصل ماده 22،23 و 24 این طرح موافقت كردند.

این درحالی است كه بر اساس ماده 22 دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل 6 ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.

تصویب ماده 23 نیز ستاد را موظف می كند تا گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی  تحویل دهد.

براساس ماده 24 این طرح نیز كه تصویب شد اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این قانون و جدول شماره (17- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزء 3 ردیف 540000 جدول شماره (9) مربوط به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تامین شود.

کد N620250