دستور کار امروز مجلس؛

بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مجلس,مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و همچنین لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و را در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی٬ ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و همچنین لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و  را در دستور کار امروز مجلس دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، وکلای ملت در جلسه امروز علنی مجلس٬ رسیدگی به جزئیات باقی‌مانده از طرح الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی را در دستور کار دارند.

کد N620176