پرچم حزب الله در جولان صهیونیستها را وحشت زده کرد

سیاسی

رسانه ها از بازداشت تعدادی از سوری های جولان اشغالی به سبب برافراشتن پرچم حزب الله در این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع آگاه در جولان اشغالی از بازداشت تعدادی از ساکنان این منطقه از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی به سبب برافراشتن پرچم حزب الله خبر دادند.

این منابع افزودند: نظامیان رژیم صهیونیستی 9 نفر ازجوانان دروزی در مجدل شمس، بقعاثا، مسعده و عین قنیه در جولان اشغالی به سبب برافراشتن پرچم حزب الله بازداشت کرده اند.

شایان ذکر است که حدود 25 هزار سوری در جولان اشغالی که از سال 1967 به اشغال رژیم صهیونیستی درآمده و حدود 1200 کیلومتر مربع مساحت دارد ساکن هستند.