حضور آمریکا و انگلیس برای اولین بار در نشست خلع سلاح اتمی

سیاسی

آمریکا و انگلیس برای اولین بار در نشستی با موضوع خلع سلاح اتمی در وین شرکت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا و انگلیس که برای اولین بار در نشستی با موضوع خلع سلاح اتمی در وین شرکت کرده اند با فشار دیگر کشورها برای نابودی زرادخانه هسته ای خود مواجه هستند.

بنا بر این گزارش، آمریکا و انگلیس که برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی تاثیر انسانی سلاح‌های اتمی شرکت کردند با انتقاد بسیاری از 157 کشور شرکت کننده در این نشست در خصوص کندی روند امحای تسلیحات اتمی خود مواجه شده اند.

در این نشست که از امروز در وین شروع شد و فردا نیز ادامه خواهد داشت، روسیه، فرانسه و چین که سه کشوری که رسما به عنوان دارنده سلاح اتمی شناخته می‌شوند، شرکت نکردند.

آمریکا هم که دارای بزرگترین زرادخانه سلاح اتمی در جهان است اعلام داشته است که ابعاد سازنده ای برای تعامل با کشورهای شرکت کننده در کنفرانس وجود دارد و به همین دلیل در این نشست شرکت می کند اما درباره خلع سلاح مذاکره ای نخواهد کرد.

وزیر خارجه اطریش شرکت دو کشور عضو دائم شورای امنیت در این نشست را نشانه موفقیت کنفرانس دانست.

به گزارش مهر، به طور کلی رویکرد کشورهای دارنده سلاح اتمی در آژانس بین المللی انرژی اتمی معطوف به عدم اشاعه تسلیحات اتمی است تا خلع سلاح اتمی. امری توسط آژانس نیز مورد تأکید است ولی این کشورها بدان توجه ندارند.