واکنش جمعیت الوفاق بحرین به تشکیل کابینه

سیاسی

جمعیت الوفاق بحرین که از برجسته ترین جمعیت های مخالف در این کشور محسوب می شود با اشاره به تشکیل کابینه آنرا انتصابی و فاقد مشروعیت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مرات البحرین، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دولتی که اخیراً تشکیل شده است از حمایت مردمی برخوردار نیست و تحمیل شده بر مردم است.

در بیانیه الوفاق آمده است: حکومت تحمیل شده بر مردم از 43 سال قبل از یک خانواده تشکیل شده است و افراد با کفایت در آن دیده نمی شود.

الوفاق بیان کرد: این دولت انتصابی مورد توافق ملت نیست زیرا با اراده واحد تشکیل شده و فاقد مشروعیت است.

در این بیانیه آمده است: شرایط سیاسی حاکم بر انتخاب دولت بدون اختیار و انتخاب پارلمان فرمایشی بدون اختیارات، نشان دهنده حالت رکود سیاسی در بحرین است. بیشتر مردم بحرین مخالف این نهادهای نمایشی که خارج از اراده مردم است هستند.

الوفاق تاکید کرد: بحرین به طرح سیاسی ملی بر اساس تفکر شهروندی به جای تفکر ارباب و رعیتی نیاز دارد.